Oznamy


Poďakovanie
 
CSS Dúbrava ďakuje v mene zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby:
Zriaďovateľovi a zamestnancom PSK,
bývalým riaditeľom a vedúcim,
všetkým zamestnancom ktorí pôsobili v ÚSS, DSS a CSS Dúbrava,
starostovi a zamestnancom obce Dúbrava
a každému, kto akýmkoľvek spôsobom prispel  k fungovaniu, rozširovaniu a modernizácii CSS Dúbrava.
© 2019 by TORO-Production s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Seo servis