KONTAKT


Centrum sociálnych služieb Dúbrava

Dúbrava 41
067 73 Dúbrava
Slovensko

Riaditeľ: 
Mgr. MVDr. Marián Petro
 
 
Tel.: 057/7673260, 0902447144
email: riaditel@css-dubrava.vucpo.sk
  
Úsek ekonomiky a vnútornej prevádzky:
Mgr. Ľubica Bilčaková - ekonóm/vedúca úseku
email: ekonom@css-dubrava.vucpo.sk
Ing. Drahomíra Babičová - finančný účtovník
email: babicovadrahomira@cssdubrava.sk
Tatiana Tomková - samostatný odborný referent
email: tomkovatatiana@cssdubrava.sk
Mgr. Viera Kapraľová - samostatný MaP referent
email: kapralovaviera@cssdubrava.sk
Úsek stravovacej prevádzky:
Katarína Grecková - vedúca úseku
email: 
greckovakatarina@cssdubrava.sk
Úsek priamej práce s prijímateľom sociálnej služby:
Mgr.Jana Solomonová - vedúca úseku - tím 1(DSS) a 2(ŠZ)
email: solomonovajana@cssdubrava.sk
Mgr.Anna Reváková - sociálny pracovník
email: revakovaanna@cssdubrava.sk 
Mgr. Jana Svitičová - vedúca úseku - tím 3(ŠZ)
email: sviticovajana@cssdubrava.sk
Mgr.Aneta Volochová - sociálny pracovník
email: volochovaaneta@cssdubrava.sk 
 
Tel.: 057/7673123 Tel.: 057/7673123 Tel.: 057/7580103, 057/7580104
Fax.: 057/7673123 Fax.: 057/7673123 Fax.: 057/7580105

Email:
ekonom@css-dubrava.vucpo.sk

 

Email:
sekretariat@css-dubrava.vucpo.sk

 

Všeobecný Email pre bežnú komunikáciu: dss.dubrava@centrum.sk
© 2019 by TORO-Production s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Seo servis