Archív


Činnosť CSS Dúbrava za 50 rokov
 
 
 
Zariadenie po dobu svojej činnosti poskytlo sociálne služby  646 prijímateľom sociálnej služby.
Z tohto počtu sa 15 prijímateľov sociálnej služby vrátilo späť do vlastných rodín.
Súčasný stav PSS je 75, zariadenie tak plní kapacitu na 100 %.
 
Najstarším obyvateľom CSS Dúbrava je p. Ružaničová H. vo veku 83 rokov.
Najmladším PSS je p. Bendiková R. vo veku 25 rokov.
Žijúca PSS s najdlhším pobytom je p. Kožuškaničová M. s dobou pobytu 48 rokov.
 Športové hry CSS Dúbrava


Centrum sociálnych služieb Dúbrava, pod vedením riaditeľa Mgr. Petra Fecuru usporiadal dňa 14.06.2012 -  6. ročník  športových hier pre prijímateľov sociálnych služieb. Cieľom športového podujatia bolo  poukázať na fakt, že aj ľudia so zdravotným znevýhodnením nestratili zmysel života a majú záujem pre pohybové aktivity, zábavu a súťaživosť. Pozvaní boli prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci z okolitých zariadení. Aj napriek tomu, že nám neprialo počasie, športové hry prebiehali plynulo a bez akýchkoľvek rušivých momentov. Súťažilo sa v štyroch športových disciplínach, kde si súťažiace družstva navzájom zmerali sily, správali sa férovo a bolo vidieť ich radosť zo súťaženia. Pre súťažiacich boli pripravené diplomy, zaujímavé ceny a taktiež sladké odmeny, ktoré venovali naši sponzori. Počas športových hier sa varil chutný  guľáš. Po ukončení všetkých športových disciplín sa uskutočnilo vyhodnotenie, odovzdali sa diplomy, ceny a všetkým zúčastneným sa podával guľáš. Vládla veľmi príjemná atmosféra. Všetci boli spokojní a pochválili i ,,kuchárov“, ktorí guláš pripravovali. Po chutnom obede pokračovala voľná zábava a diskotéka. Sme radi, že sme vytvorili príjemnú atmosféru zábavy  a športu.

Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní športových hier, ale najmä naším sponzorom – Inštitútu vzdelávania Mateja Korvína v Snine, firmám Hartmann - Rico, Bella Sk s. r. o., Mironex Snina, Potraviny Dúbrava, Cimbaľák s.r.o. Bardejov, SČK Snina, Pekáreň Ubľa  a v neposlednom rade aj poslancovi VÚC Prešov Ing. Savkovi, ktorý podporil svojou prítomnosťou zdarný priebeh športových hier.

                                                                                                                                      Návšteva ZOO v Nyíregyháze Naši prijímatelia sociálnych služieb navštívili jednu z najväčších zoologických záhrad v Európe v Maďarkom meste Nyíregyháza, v ktorej sa nachádza nespočetné množstvo rôznych zvierat a exponátov. Prehliadku ZOO sme absolvovali s zadávaním rôznych otázok a kvízov pre našich prijímateľov. Po ukončení prehliadky sme dostali pozvanie na opätovnú návštevu od personálu ZOO, čo naši prjímatelia s obrovskou radosťou prijali. 
© 2019 by TORO-Production s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Seo servis