AKTUALITY


6.október 2017

BUDOVA ERGOTERAPIE MÁ BEZBARIÉROVÝ VSTUP.

V mesiaci september sme v budove pracovných činnosti zrealizovali montáž zdvíhacej plošiny pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou. Takto  sa úspešne dokončil projekt Prešovského samosprávneho kraja (PSK) realizovaný v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Chceli by sme sa preto poďakovať  všetkým zúčastneným, vedeniu PSK zastúpeného predsedom  p. MUDr. Petrom Chudíkom, vedúcej odboru sociálneho PSK p. PhDr. Margite Poptrajanovski a poslankyni Prešovského samosprávneho kraja p. Mgr. Nadežde Sirkovej za ich aktívnu pomoc a všetky aktivity spojené s  realizáciou tohto diela.. Imobilní prijímatelia sociálnej služby  majú odteraz  takto uľahčený vstup do tejto budovy. Ďalšími finančnými prostriedkami, poskytnutými z PSK, sme  upravili  aj vonkajší vzhľad budovy a urobili  nové zastrešenie. Veríme, že  po pozvaní na  slávnostné odovzdanie tejto zdvíhacej plošiny do prevádzky budeme môcť všetkým tým, ktorí prispeli k zdarnému výsledku tohto projektu v CSS Dúbrava poďakovať aj osobne.  

 

                                Mgr. MVDr. Marián Petro, riaditeľ CSS Dúbrava 

  

21.september 2017

Fantastický pohľad bol na našich prijímateľov, keď farbami a ceruzkami vyjadrovali svoje pocity,túžby a priania. Maľovalo sa v dvoch témach. Prvá téma bola jeseň a druhá bola voľná. Všetky výkresy boli ohodnotené a najkrajšie aj ocenené. Plánovaná aktivita pokračovala voľnou zábavou.

  

  

 12.september 2017

12.september patrí nositeľkám mená Mária. V rôznych podobách je meno Mária rozšírené po celom svete a je to jedno z najbežnejších ženských mien. V našom zariadení mame šesť žien s menom Mária. Rozhodli sme sa tento deň spríjemniť spoločným posedením pri ohni s malým občerstvením. Naši ergoterapeuti pripravili pestrý program plný zábavy, športu, spevu a tanca. Spoločné gratulácie, úsmevy,  ale aj slzy šťastia sprevádzali naše Márie. Spoločne sme si zaspievali aj piesne o Márií. 

  

  

6.september 2017

ÚPRAVY INTERIÉRU BUDOVY  II.ODDELENIA

V rámci možností vlastných finančných prostriedkov sme začali v mesiaci august vykonávať stavebné opravy izieb a chodieb v budove druhého oddelenia nášho zariadenia. Práce spočívali v oprave stien, stropov, obkladov a  následnej maľbe izieb prijímateľov a celej chodby oddelenia. Odstránením starých náterov, poškodených obkladačiek a drevených obkladov v jednotlivých izbách a na chodbách oddelenia sa toto prostredie zútulnilo a vytvorilo sa tým kvalitnejšie, krajšie, ale hlavne modernejšie bývanie pre našich prijímateľov sociálnej služby. Celkovo sme už  takto zmodernizovali 7 izieb prijímateľov, ako aj celý interiér chodby tohto oddelenia. V takomto  trende modernizácie  ubytovania by sme chceli pokračovať aj v ďalšom období, a to aj v ostatných  budovách, prípadne s možnosťou vykonania celkovej rekonštrukcie alebo výstavby ktorá povedie k následnému rozšíreniu ubytovacích priestorov pre lepší komfort našich prijímateľov.

                                                          Mgr. MVDr. Marián Petro, riaditeľ CSS Dúbrava

  

  

  

Športová olympiáda PSK

     Príjemný športový deň ako súbor opatrení na zlepšenie fyziologicko - klinického obrazu a zvýšenia kvality života prijímateľov sociálnej služby, teda na ich čo najlepšiu adaptáciu sa na komunitné prostredie pripravil odbor sociálny PSK dňa 28.08.2017 v areáli Bowlingu pri trati v Prešove.

Našich 8 prijímateľov sprevádzaných riaditeľom zariadenia Mgr. MVDr. Mariánom Petrom a 3 pracovníkmi úseku starostlivosti o klienta sa stretlo s prijímateľmi iných zariadení PSK, kde si v priateľskom rozhovore navzájom vymenili skúsenosti zo života a zasúťažili v rôznych športových disciplínach ako napr.:

- hod na panáka,

- hod šípkami na terč,

- preťahovanie lanom,

- hod na plechovky,

     Víťazi jednotlivých disciplín boli odmenený víťazným pohárom, medailami a diplomami. Zakončením olympiády bolo spoločné posedenie pri guľaši s občerstvením a peknými zážitkami.

  

  

  

23.august 2017

Celodenný pobyt v rekreačnom stredisku Bejvoč Kolonica

Zo zásobníka aktivít plánovaných pre našich prijímateľov sociálnej služby bol zorganizovaný celodenný výlet do prírody zameraný na rozvíjanie vnímavosti a vedomostí, aktívnemu napĺňaniu voľného času a zlepšeniu celkovej fyzickej a psychickej kondície. Výletu sa zúčastnilo 13 prijímateľov a na bezpečnosť ktorých dohliadali štyria pracovníci úseku starostlivosti o klienta. Príjemné zážitky v nich rezonujú nielen z výletu spojeného s opekačkou, športovými hrami, občerstvením a spevom, ale tie sme umocnili aj návštevou planetária v Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle, kde im bol pripravený program pod umelou hviezdnou oblohou s odborným sprievodom pracovníkov observatória.

  

  

16.08.2017

Športové hry             

 Športové hry sú už dlhodobou tradíciou v našom zariadení. Naši prijímatelia si touto aktivitou posilňujú fyzickú kondíciu a upevňujú vzťahy medzi sebou.  

 Dve päťčlenné družstva súťažili  v týchto športových disciplínach:

 -        Hod na plechovky

 -        Hod na panáka

 -        Hod šípkami na terč

 -        Triedenie šošovice a hrachu

 -        Súťaž v skladaní PUZZLE

 -        Malý futbal

 Pekné počasie a rezka hudba iba podporila dobrú náladu, všetci sa navzájom povzbudzovali a tešili sa z dosiahnutých výkonov.

 Najlepší športovci boli odmenení rôznymi vecnými cenami, ale naprázdno neodišiel nikto, každý si z hier odniesol sladkú odmenu. Po skončení súťažných disciplín na všetkých čakalo malé  občerstvenie a zábava pokračovala diskotékou.

 Výsledky súťažných disciplín:

 - V disciplíne hod na plechovky a taktiež disciplíne hod na panáka bola najlepšia prijímateľka Sakajtová Anička, ktorá bola odmenená vecnou  cenou - pastelky, pexeso a sladkosť.

 - V disciplíne hod šípkami bola najlepšia Javorská Anička, odmenou bola omaľovanka, pero a sladkosť.

 - V disciplíne triedenie šošovice a hrachu víťazom bolo družstvo Gabalcová Elenka, Sakajtová Anička - odmena - omaľovanka, pero a sladkosť.

 - V disciplíne skladanie PUZZLE víťazom bola Gabalcová Elenka, Javorská Anička - odmenou bola sladkosť.

 - V disciplíne malý futbal víťazom sa stalo družstvo Gorel, Andrašík, Malinič, Lempeľová, Žigová - odmenou bol terč na suchý zips, pero, pastelky, spoločenská hra a pexeso.

  

  

  

8.august 2017

NÁVŚTEVA THERMAL PARKU ZEMPLÍNSKA ŚÍRAVA

Za účelom príjemného relaxačného pobytu a integrácie do spoločnosti prijímatelia sociálnej služby CSS Dúbrava navštívili termálne kúpalisko na Zemplínskej Śírave v rekreačnej oblasti Kaluža v celkovom počte 14 osôb. Sprevádzalo ich šesť pracovníkov úseku starostlivosti o klienta. Okrem príjemného kúpania využili aj rôzne atrakcie, napríklad dlhú a krátku šmýkačku, divokú rieku, hojdací záliv, rôzne masážne trysky a minerálny bazén. Drobné nákupy a zmrzlina v rekreačnej oblasti Kamenec dodali výletu celodennú príjemnú atmosféru

  

  

3.august 2017

„GUĽÁŠ  PARTY“

V rámci plánovaných letných akcií pre našich prijímateľov sme uskutočnili akciu s názvom „guľáš party .V prostredí areálu zariadenia naši prijímatelia boli účastní pri jeho príprave a varení .Počas toho hrala pekná ľudová hudba a bol pripravený aj program plný zábavy a športu v disciplínach – hod loptičkou do koša, kop loptou do bránky a hod loptičkou do kolkov. Najviac sa týchto disciplín zúčastňovali prijimatelia – Čonková,Lacková,Lempeľová,Gáborová,Balogová,Gorel,Malinič a Andrášik. Víťaz každej disciplíny obdŕžal sladkú odmenu. Naši prijímatelia si pochutnali na dobrom guľáši a v zábave sa pokračovalo a spevom. Podstatou nebolo iba varenie guľášu ale aj pohoda a dobre strávený čas s našimi prijímateľmi.

   

  

  


V mesiaci júl 2017 dve z našich prijímateliek sociálnej služby oslavovali životné jubileá. Ivetka Barteková oslavovala 50 rokov a Anička Javorská 55 rokov. Narodeninova oslava sa uskutočnila v priestoroch zariadenia s chutným koláčikom a občerstvením. Blahoželáme

 

26.júl 2017

Sme v zariadení oslavovali spolu s nositeľkami mena Anna  ich sviatok. V CSS Dúbrava je 9 nositeliek tohto mena z radu prijímateľov sociálnej služby a šesť zamestnanýň. Blahoželáme. Po úvodných gratuláciach nasledovala opekačka a diskotéka.

  

20.júl 2017

NÁVŚTEVA  MINI ZOO SNINA

V rámci plánovaných  letných akcií  pre našich prijímateľov sme navštívili MINI ZOO v meste Snina. V tomto ZOO sa nachádzajú nielen zvieratá žijúce na našom území, ale sú tam aj niektoré exotické zvieratá ktoré sú pekným spestrením tohto krásneho zvieracieho parku. Zvieratá ako pštros, zubor, kone alebo niektoré druhy papagájov sa páčili každému z nás. Po obhliadke v ZOO nasledovali malé nákupy, občerstvenie a obed v meste Snina. Záver výletu patril návšteve kúpaliska Sninské rybníky.

    

    

    

    

    

    

28.jún 2017

KRÍDLA TÚŹBY 2017

 Prešovský samosprávny kraj pod záštitou predsedu MUDr.Petra Chudíka vyhlásil už 7.ročník regionálnej súťaže v sociálnych službách KRÍDLA TÚŹBY. Tento rok sa účinkujúci z jednotlivých sociálnych zariadení stretli  na regionálnom kole vo Svidníku. Aj naše zariadenie prijalo účasť na tomto podujatí a pripravili sme si folklórne pásmo piesni ,ktoré zaspievali naše prijímateľky sociálnej služby S.Žigová, A.Lempeľová a V.Gogová. Ich spevácke umenie znásobil  doprovodom na harmonike skúsený hudobník p. Alexander Bodnár  z Uble, ktorému  sa aj touto cestou chceme poďakovať.Za účasti 15 účinkujúcich zariadení sme získali popredné umiestnenie, ktoré nás veľmi teší ale aj zaväzuje do budúcna. Toto podujatie splnilo účel aj tým, že sa tu mohli stretnúť  prijímatelia a zamestnanci jednotlivých zariadení .Podujatie bolo zorganizované  vďaka  Senior dom Svida vo Svidníku na vysokej úrovni a keďže aj počasie nám prialo, všetkým sa nám tam veľmi páčilo.

   

   

   

16. - 18. júna 2017

V dňoch 16. - 18. júna 2017 sa na prírodnom kúpalisku Delňa v meste Prešov uskutočnil 10. ročník  "Dobý festival".   Občianske združenie  Milana Štefanika umožnilo zúčastniť sa uvedeného festivalu šiestim prijímateľom sociálnej služby z nášho zariadenia. Klienti okrem toho, že mali možnosť sledovať hudobné vystúpenia, sa aktívne zapojili aj   do tvorivých dielní v maľovaní na tričká, maľovanie na tvár, skoky na trampolíne, hojdačky. Podujatie sa páčilo a  prijímatelia sociálnej služby si odniesli  veľa príjemných  zážitkov. 

     

5.jún 2017

Dňa 05.06.2017 sa v kaplnke zariadenia konala odpustová slávnosť, ktorá je zasvätená sviatku Zoslania svätého ducha, ktorej sa zúčastnili okrem prijímateľov sociálnej služby aj zamestnanci a veriaci z blízkeho okolia.  Omšu celebroval správca farnosti Šmigovec o. Marčak a sviatočnú kázeň predniesol správca farnosti Krajná Bystra o. Burda. Pre všetkých účastníkov slávnosti  bolo pripravené malé občerstvenie a nasledoval slávnostný obed.   

      

        


25.mája 2017

Dňa 25.05.2017 sa v Centre sociálnych služieb uskutočnila opekačka. Počasie bolo príjemné, hudba vyhrávala , chutilo  a klienti boli s touto akciou spokojní.

         

         

        

© 2019 by TORO-Production s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Seo servis